22/23 Season 21/22 Season

Soloists

Miu_Kato.png

Miu Kato

Nodoka_Shimazawa.jpg

Nodoka Shimazawa

Inoru_Toda.png

Inoru Toda

Sota_Okamoto.png

Sota Okamoto

Ayano_Nagamori.jpg

Ayano Nagamori

Naoya_Sakata.jpg

Naoya Sakata

Tomomi_Nakamura.jpg

Tomomi Nakamura

Anri_Hirota.jpg

Anri Hirota

Satomi_Itohara.png

Satomi Itohara

First Artists

Mariko_Shirouchi.jpg

Mariko Shirouchi

Moe_Tsuneta.jpg

Moe Tsuneta

Noi_Kosukegawa.png

Noi Kosukegawa

Midori_Ide.jpg

Midori Ide

Kotori_Sasago.jpg

Kotori Sasago

Mizuki_Mizokami_1.png

Mizuki Mizokami

Mayu_Kamiwatari.jpg

Mayu Kamiwatari

Artists

Moe Kamada

Saki Masumura

Riena Kashima

Karen Niina

Koko Ito

Junior Artists

Sara Shimizu

Maria Yoshimoto

Serena Nakao

Serina Miyachi

Momono Nyu

Rian Kobayashi

Asaki Hirose

Maria Arihama

Sora Watanabe

Mirai Sato

Kokomi Oono

Kiri Kanabe

Go To>>> Team