21/22 Season 22/23 Season

Soloists

SayakaAkai_1.jpg

Sayaka Akai

RenaGallucci_1.jpg

Rena Gallucci

MiuKano_1.jpg

Miu Kato

MamikoUsuda_1.jpg

Mamiko Usuda

KanonSato_1.jpg

Kanon Sato

BW_Inoru_Toda.jpg

Inoru Toda

BW_Ginjyo.jpg

Ginjo Sakai

BW_Mamoru_Sakata.jpg

Mamoru Sakata

First Artists

BW_Mone_Ishibashi.jpg

Mone Ishibashi

BW_Midori_Ide.jpg

Midori Ide

BW_Erika_Hara.jpg

Erika Hara

BW_Miko_Takahashi.jpg

Miko Takahashi

Artists

Yuma Endo

Aoi Kadonishi

Noi Kosukegawa

Moe Tsuneta

Mizuki Mizokami

Junior Artists

Maria Arihama

Koko Ito

Rian Kobayashi

Kurumi Kojima

Sara Shimizu

Serena Nakao

Maria Yoshimoto

Go To>>> Team